Eurosport

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Eurosport

12/10/2016 17:26Zmieniono 20/09/2018 14:53

Wersja z maja 2018 r.

EUROSPORT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja z maja 2018 r.

Eurosport zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wyjaśnienia na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy poprzez nasze witryny internetowe eurosport.com i eurosportplayer.com (zwane dalej „Witrynami”), nasze aplikacje na różne urządzenia oraz poprzez świadczenie przez nas usług rozrywkowych i zapewnianie przez nas materiałów wideo i treści cyfrowych na naszych własnych platformach i platformach podmiotów zewnętrznych (zwanych dalej „Usługami Eurosport”), a także na temat sposobu wykorzystywania, udostępniania i ochrony tych danych.

Aby zrozumieć poglądy i praktyki Eurosportu związane z danymi osobowymi użytkownika i ich przetwarzaniem, należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Poprzez korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji i usług Eurosport albo zarejestrowanie się w naszych usługach użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał całość niniejszej polityki prywatności.

Informacje ogólne

Szanujemy prawo użytkownika do zachowania prywatności i nie będziemy żądać ani gromadzić większej ilości informacji, niż będziemy potrzebować do świadczenia usług, o które użytkownik poprosi. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych będzie odbywać się stosownie do potrzeb związanych ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Dalsze szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki to robimy, określono w każdej z następujących części naszej polityki prywatności:

Kim jesteśmy

Informacje objęte niniejszą Polityką prywatności

Dzieci

Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika

Jak wykorzystywane są dane osobowe użytkownika?

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?

Przekazywanie danych za granicę

Pliki cookie

Bezpieczeństwo

Przechowywanie danych

Przysługujące Państwu prawa

Witryny internetowe osób trzecich

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Skargi, pytania i propozycje

Kim jesteśmy

Eurosport, SAS of 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, Francja (numer rejestracyjny spółki: 353 735 657) jest administratorem danych w zakresie witryn internetowych i aplikacji mobilnych Eurosport, z wyłączeniem usługi subskrypcji Eurosport Player oraz witryny internetowej i aplikacji mobilnej powiązanych z usługą Eurosport Player.

DPlay Entertainment Limited of Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Zjednoczone Królestwo (numer rejestracyjny spółki 09615785) jest administratorem danych w zakresie usługi Eurosport Player oraz strony internetowej i aplikacji mobilnej powiązanych z usługą Eurosport Player.

Usługi oferowane przez Eurosport SAS i DPlay Entertainment Limited są zwane łącznie „Usługami Eurosport”. Spółki Eurosport SAS i DPlay Entertainment Limited są rozdzielnie i osobno odpowiedzialne za przestrzeganie zobowiązań, którymi są związane, działając w charakterze administratorów danych.

W niniejszej polityce prywatności do spółek Eurosport SAS i DPlay Entertainment Limited łącznie odnoszą się następujące terminy „Eurosport”, „my”, „nas” lub „nasze.

Z naszym Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem DPO@discovery.com.

Informacje objęte niniejszą Polityką prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wszystkie dane osobowe gromadzone i wykorzystywane przez Eurosport.

Kiedy mówimy o „danych osobowych”, mamy na myśli informacje, które (osobno albo w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy na temat użytkownika) umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej (bezpośrednio albo pośrednio). Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, komputerowy adres IP, numer telefonu, numer i dane karty płatniczej, treści generowane przez użytkownika lub informacje dotyczące logowania oraz informacje techniczne z urządzeń używanych do korzystania z Usług Eurosport. Dalsze informacje na temat tego, jakie dane osobowe gromadzimy zależnie od sposobu korzystania z Usług Eurosport przez użytkownika znajdują się w częściach Dane udostępniane przez użytkownika i Dane, które gromadzimy na temat użytkowników.

Dzieci

Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby dokonać subskrypcji w naszych usługach. Nasze Witryny i usługi nie są skierowane do dzieci i świadomie nie gromadzimy żadnych danych osobowych uzyskanych od dzieci.

Jeżeli użytkownik jest dzieckiem i dowiemy się, że nieumyślnie uzyskaliśmy od niego dane osobowe poprzez nasze Witryny, jak najszybciej usuniemy te dane.

Osoby, które dowiedzą się, że mogliśmy nieumyślnie zgromadzić dane osobowe uzyskane od dziecka, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com.

Dane gromadzone od użytkowników

Informacje na temat użytkownika gromadzimy z różnych źródeł.

Dane udostępniane przez użytkownika

Podczas uzyskiwania dostępu albo korzystania z Usług Eurosport, na przykład przy czynnościach, takich jak:

utworzenie konta do subskrypcji Usług Eurosport;

zamówienie biuletynu Eurosport;

zakup abonamentu Eurosport Pass albo Eurosport Bundled Pass (w tym od osób trzecich);

wzięcie udziału w konkursie online prowadzonym przez Eurosport; albo

wypełnienie ankiety.

gromadzimy dane osobowe od użytkownika.

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika podczas tworzenia konta do korzystania z Usług Eurosport obejmują:

imię i nazwisko;

adres e-mail;

hasło do Usług Eurosport;

informację na temat ulubionych dyscyplin sportowych;

informację na temat języka, oraz

informację na temat tego, czy użytkownik korzysta z części Eurosport Player Usług Eurosport (na przykład na temat nabycia Eurosport Pass lub Eurosport Bundled Pass), adres rozliczeniowy i kraj oraz informacje dotyczące płatności.

Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Usług Eurosport. Jeżeli użytkownik nie będzie mógł podać którychkolwiek z tych danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć dla niego Usług Eurosport, które wymagają posiadania konta.

W przypadku zapisywania się do otrzymywania biuletynu gromadzimy następujące dane:

- imię i nazwisko oraz

- adres e-mail.

Kiedy użytkownik weźmie udział w prowadzonym przez nas konkursie internetowym, albo wypełni ankietę, będziemy gromadzić dane osobowe gromadzone poprzez zapewniane przez nas formularze internetowe.

Dane, które gromadzimy na temat użytkowników

Kiedy użytkownik odwiedza nasze Witryny, niezależnie od tego, czy korzysta z konta w Usługach Eurosport, czy nie, używamy plików cookie i innych technologii do automatycznego gromadzenia następujących informacji:

Informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, identyfikator urządzenia, ustawienia lokalizacji i strefy czasowej, typy i wersje wtyczki w przeglądarce, system operacyjny i platforma, czasy odpowiedzi strony i błędy pobierania;

Informacje o wizycie użytkownika, w tym o stronach odwiedzonych przed i po odwiedzeniu strony internetowej Eurosportu oraz o przeglądanych albo wyszukiwanych produktach;

Długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (na przykład przewijanie, kliknięcia i ruchy myszy) oraz metody używane do zakończenia przeglądania strony.

Jeżeli użytkownik korzysta z części Eurosport Player Usług Eurosport, będziemy gromadzić informacje na temat korzystania przez niego z Eurosport Player, w tym w szczególności na temat korzystania z materiałów wideo i odtwarzania ich, logowania i wylogowania, błędów odtwarzania oraz przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie i kontrolowania wykorzystania plików cookie, należy zapoznać się ze znajdującą się poniższej Polityką plików cookie.

Jeżeli użytkownik nie przekaże danych osobowych

Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy, albo staramy się zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu świadczenia Usług Eurosport). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz użytkownika, przy czym powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.

Jak wykorzystywane są dane osobowe użytkownika?W jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane do danego celu? Jaka jest podstawa prawna wykorzystania danych osobowych użytkownika w ten sposób?

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Utworzenie i zarządzanie kontem użytkownika.

Korzystanie z danych osobowych (takich jak adres e-mail) będzie niezbędne do utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim (na przykład do przysyłania przypomnień o hasłach lub powiadomień o zmianach dotyczących danych konta).

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w ten sposób jest niezbędne do spełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawieranej podczas zakupu abonamentu dostępowego Eurosport.

Umożliwienie użytkownikowi dostępu do zakupionych treści w serwisie Eurosport.

Dane osobowe użytkownika są niezbędne do spełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem, na przykład w przypadku zakupienia abonamentu dostępowego Eurosport Pass, co wiąże się z koniecznością potwierdzenia spełniania kryteriów przez użytkownika i zapewnienia mu żądanych przez niego, zgodnie z jego prawem, treści.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w ten sposób jest niezbędne do spełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawieranej podczas zakupu abonamentu dostępowego Eurosport.

Kontakt z użytkownikiem w celu powiadomienia o nagrodach zdobytych w konkursach Eurosportu.

Dane kontaktowe użytkownika (takie jak adres e-mail lub adres pocztowy) są niezbędne do powiadomienia go o wygranych w konkursach Eurosport, w których użytkownik wziął udział.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w ten sposób jest niezbędne do spełnienia przez nas zobowiązań wynikających z wzięcia przez użytkownika udziału w konkursie, oraz posiadamy prawnie uzasadniony interes w zarządzaniu promocjami, w których użytkownik bierze udział i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Udzielanie odpowiedzi na pytania i rozpatrywanie wniosków.

Dane osobowe użytkownika (takie jak dane kontaktowe) są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania i rozpatrzenia próśb, na przykład jeśli użytkownik zadzwoni do działu obsługi klienta, aby poprosić o pomoc i wsparcie, wystąpi konieczność przetworzenia danych kontaktowych użytkownika i pewnych informacji o jego koncie.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w ten sposób do udzielania odpowiedzi i rozpatrywania próśb jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Przekazywanie użytkownikowi informacji o Usługach Eurosport (pod warunkiem udzielenia zgody przez użytkownika).

Dane osobowe (takie jak adres e-mail lub inne dane kontaktowe) są niezbędne do przesłania informacji o treściach Eurosportu, które mogą zainteresować użytkownika lub też umożliwić mu udział w konkursach lub ankietach.

Dane kontaktowe użytkownika są niezbędne do przekazywania mu szczegółowych informacji o treściach w serwisie Eurosport, konkursach lub ankietach, które mogą go zainteresować.

Przed przetwarzaniem danych osobowych użytkownika w ten sposób wymagane jest uzyskanie jego zgody.

Połączenie informacji, które są otrzymywane i gromadzone (np. w oparciu o styl przeglądania i historię zakupów) w celu zrozumienia zainteresowań i preferencji użytkownika.

Możemy połączyć otrzymywane i gromadzone przez nas informacje o użytkowniku w celu zrozumienia jego zainteresowań i preferencji, aby można było zapewnić usługi zgodne z tymi zainteresowaniami i preferencjami. Na przykład użytkownik może otrzymać od nas propozycje różnych opcji abonamentu dostępowego Eurosport Pass, które mogą być dla niego najbardziej interesujące, lub spersonalizowane oferty i promocje na jego adres e-mail (jeśli udzielił na to zgody) lub będą dla niego wyświetlane reklamy zgodne z jego zainteresowaniami zarówno w naszych Witrynach, jak i w Usługach Eurosport lub w innych witrynach, i wykorzystamy w tym celu szereg technologii. Może to obejmować na przykład dostosowanie reklam tak, aby zapewnić, że dana reklama jest odtwarzana w momencie, gdy najprawdopodobniej ogląda ją określona widownia, albo, w odniesieniu do Facebooka, korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences poprzez ujawnianie Facebookowi adresu e-mail użytkownika w chronionym formacie w celu włączenia użytkownika do określonej grupy odbiorców określonych reklam na Facebooku lub poprzez tworzenie widowni składającej się z innych użytkowników Facebooka na podstawie informacji zawartych w profilu Facebook użytkownika. Użytkownik może wycofać zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, zmieniając ustawienia dotyczące prywatności na Facebooku albo kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com.

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w wyciąganiu wniosków dotyczących preferencji użytkownika w oparciu o jego styl przeglądania i dokonywane zakupy, co pozwala nam na dostosowanie do nich naszych usług i reklam, aby lepiej zaspokajać potrzeby użytkownika, pod warunkiem że są zgodne z wyborami użytkownika dotyczącymi marketingu (w części poniżej znajdują się informacje na temat wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego) i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Przestrzeganie wymagań prawnych.

Czasami może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy (na przykład do wymogów podatkowych albo związanych ze sprawozdawczością finansową).

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi.

Przetwarzanie płatności użytkownika i zabezpieczenie przed nieuczciwymi transakcjami.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do umożliwienia opłacenia przez niego wszelkich subskrypcji lub realizacji vouchera na subskrypcję, do zapewnienia bezpiecznych i pewnych płatności oraz do ochrony przed nieuczciwymi transakcjami.

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w celu przetwarzania płatności i zapewnienia bezpieczeństwa płatności użytkownika i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w przypadkach, kiedy jest to konieczne do zapewnienia bezpiecznych i pewnych witryn internetowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i pewnej witryny internetowej oraz ochrony przeciwko niezgodnymi z prawem oraz nieuczciwymi działaniami, takimi jak cyberataki.

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w monitorowaniu użytkowania naszych witryn internetowych pod kątem wykrywania oszustw, innych przestępstw i nadużyć witryn internetowych serwisu i zapobiegania im.

Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne użytkowanie witryny internetowej i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Prowadzenie aktualnej bazy danych osób, które nie życzą sobie kontaktu, w celu uniknięcia nieumyślnego ponownego kontaktu.

Eurosport zdaje sobie sprawę, że użytkownik może sobie nie życzyć kontaktu w sprawie przekazania informacji o produktach, usługach albo promocjach. Informacje o preferencjach użytkownika są przechowywane w celu zapewnienia, że na żądanie użytkownika taki kontakt nie będzie podejmowany. Aby było to możliwe, niezbędne jest przetwarzanie niektórych danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail).

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej bazy danych osób, które nie życzą sobie kontaktu oraz zapewnienia, że taki kontakt nie będzie miał miejsca zgodnie z żądaniem użytkownika i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Zapewnienie użytkownikowi właściwych treści na podstawie jego lokalizacji.

Wykorzystujemy informacje dotyczące lokalizacji, by zapewnić użytkownikowi właściwe treści na podstawie jego lokalizacji (np. w przypadkach, gdy w określonych krajach mamy prawo jedynie do wyświetlania określonych treści albo gdy przekierowujemy użytkownika do wersji Usług Eurosport świadczonych w określonym kraju).

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia treści dostosowanych do lokalizacji użytkownika i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Użytkownicy z UE mają prawo do korzystania z Usług Eurosport podczas pobytu w innym kraju UE, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji przez nas kraju zamieszkania użytkownika.

Będziemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników z UE, w tym adres IP i informacje dotyczące płatności, w celu potwierdzenia prawa użytkownika do korzystania z Usług Eurosport podczas pobytu w innym kraju UE.

Użytkownicy z UE mają prawo do korzystania z Usług Eurosport podczas pobytu w innym kraju UE, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji przez nas kraju zamieszkania użytkownika, a przetwarzanie przez nas informacji dotyczących użytkownika jest w tym celu wymagane prawem.

Posiadamy prawnie uzasadniony interes również w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w powyższy sposób i według nas interesy lub podstawowe prawa użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub go nie przeważają).

Aktualizacja i doskonalenie Usług Eurosport, w tym w szczególności naszych treści, funkcji, ramówek, technologii i produktów.

Aktualizacja i doskonalenie Usług Eurosport, w tym w szczególności naszych treści, funkcji, ramówek, technologii i produktów.

Aktualizacja i doskonalenie Usług Eurosport, w tym w szczególności naszych treści, funkcji, ramówek, technologii i produktów.

Kto może korzystać z danych osobowych użytkowników?

Dane osobowe użytkownika są gromadzone po dokonaniu przez niego subskrypcji Usługi Eurosport. Dane osobowe użytkownika są przeznaczone dla Eurosport i w pewnych okolicznościach udostępniane osobom trzecim.

Nasza witryna internetowa będzie okresowo zawierać łącza do oraz z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i jednostek stowarzyszonych. W przypadku otwarcia łącza do którejkolwiek z tych witryn internetowych należy pamiętać, że witryny te mają swoje własne polityki prywatności oraz że nie mamy kontroli na tym, w jaki sposób mogą one wykorzystywać dane osobowe użytkowników. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności witryn internetowych należących do osób trzecich przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Udostępniamy dane osobowe użytkowników wymienionym poniżej rodzajom podmiotów zewnętrznych:

Grupa spółek Eurosport

Udostępniamy dane osobowe użytkowników w ramach naszej grupy spółek, w tym wśród naszych jednostek zależnych i spółek holdingowych w celu obsługi klienta, przetwarzania płatności, zrozumienia preferencji użytkowników, przesyłania informacji na temat produktów i usług, które mogą zainteresować użytkowników (pod warunkiem, że jest to zgodne z preferencjami użytkownika dotyczącymi wiadomości marketingowych) oraz prowadzenia innych działań opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Nasi usługodawcy

Korzystamy z usług innych spółek, agentów lub wykonawców (zwanych dalej „Usługodawcami”), którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w świadczeniu Usług Eurosport. Angażujemy Usługodawców na przykład w celu:

świadczenia usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych i informatycznych;

zapewnienia personalizacji i optymalizacji naszej usługi;

przetwarzania transakcji dokonywanych kartą kredytową lub za pomocą innych metod płatności;

zapewnienia obsługi klienta;

windykacji długów;

analizy i poprawy jakości danych (w tym danych dotyczących interakcji użytkowników z naszą usługą); oraz

przetwarzania i przeprowadzania badań konsumenckich.

Podczas świadczenia takich usług tacy Usługodawcy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników. Będziemy jednak przekazywać naszym Usługodawcom jedynie informacje, które są im niezbędne do realizacji usług, a oni są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych użytkowników tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Osoby trzecie dopuszczone przez prawo

W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych (na przykład w przypadkach, w których musimy ujawnić dane policji bądź organom sądowym lub administracyjnym).

Ujawnimy również dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeśli takie ujawnienie jest dozwolone przez prawo i niezbędne do ochrony lub obrony naszych praw, wdrożenia naszych Warunków Korzystania bądź ochrony praw użytkownika lub praw publicznych.

Osoby trzecie związane z przeniesieniem własności

Może zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych użytkownika osobom trzecim w związku z reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją, przejęciem lub przeniesieniem aktywów, pod warunkiem, że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie danych osobowych użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Po dokonaniu takiego przeniesienia własności poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznego powiadomienia umieszczonego w naszych Witrynach o wszelkich zmianach w strukturze własnościowej lub sposobie wykorzystania danych osobowych, a także wszelkich preferencjach, które użytkownik ma do dyspozycji odnośnie do swoich danych osobowych.

Nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkownika osobom trzecim.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane do miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „EOG”), w tym do Stanów Zjednoczonych, i tam przechowywane. Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG pracujący dla nas (patrz Aneks 2 zawierający listę wszystkich krajów, w których świadczymy Usługi Eurosport) lub dla jednego z naszych Usługodawców (takich jak nasze spółki grupy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

Prosimy pamiętać, że w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej, choć działania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem przez nas danych osobowych użytkowników dalej będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG:

zamieścimy w naszych umowach z osobami trzecimi standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu przekazywania danych osobowych poza EOG (są to klauzule zatwierdzone na mocy art. 46.2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)); lub

(jeżeli ma to zastosowanie i jeżeli osoba trzecia ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi) zapewnimy, że jest ona stroną porozumień Tarczy Prywatności, na mocy których należy zapewnić ten sam poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy do Stanów Zjednoczonych; lub

zapewnimy, że kraj, w którym dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, został uznany za „odpowiedni” przez Komisję Europejską na mocy art. 45 RODO.

Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących przekazywania danych poza EOG, w tym mechanizmów, na których bazujemy, w witrynie internetowej Komisji tutaj.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

• uzyskania dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika;

• aktualizacji jakichkolwiek zdezaktualizowanych lub nieprawidłowych danych osobowych użytkownika;

• usunięcia jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika;

• ograniczenia sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika;

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego;

• zapewnienia danych osobowych użytkownika usługodawcy zewnętrznemu;

• uzyskania kopii jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika;

• wyrażenia sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu danych osobowych użytkownika; lub

przekazania poleceń dotyczących zarządzania danymi osobowymi użytkownika po jego śmierci.

Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat lub chciałby skorzystać z przysługujących mu praw, należy w dowolnym momencie skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com. Rozpatrzymy wszelkie wnioski użytkownika i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (i każdorazowo w okresie wymaganym na mocy obowiązujących przepisów prawa). Proszę też jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach określone Dane osobowe mogą być wyłączone z możliwości złożenia takiego żądania.

Jeżeli ma zastosowanie jakikolwiek wyjątek, poinformujemy o tym użytkownika w odpowiedzi na wniosek użytkownika. Możemy wymagać podania informacji niezbędnych aby potwierdzić tożsamość użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na jakikolwiek wniosek.

Przysługujące użytkownikowi prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat

Użytkownik może zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych na jego temat, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych poniżej. Nasze akta zawierające dane użytkownika zostaną udostępnione użytkownikowi zazwyczaj w ciągu 30 dni, jednak czasami możemy nie mieć możliwości udostępnienia przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika (np. jeśli miałoby to nieuzasadniony wpływ na prywatność innej osoby albo spowodowałoby poważne zagrożenie czyjegoś życia, zdrowia albo bezpieczeństwa). Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy zastosować opłaty administracyjne za umożliwienie dostępu do danych użytkownika, jeżeli będzie to dozwolone na mocy stosownych przepisów prawa.Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zażąda drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) przesłania kopii danych, wówczas przekażemy kopię takich danych drogą elektroniczną, o ile użytkownik nie wskaże innego sposobu.

Prawo do poprawiania, aktualizowania lub usuwania danych

Użytkownik, który ma u nas konto, może się na nie zalogować, aby zaktualizować lub usunąć niektóre swoje dane osobowe.

W przypadku problemów z aktualizacją danych na koncie lub jeśli użytkownik chce zażądać zaktualizowania lub usunięcia swoich danych przez nas, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego Inspektora ochrony danych na adres DPO@discovery.com, a my podejmiemy odpowiednie działania możliwie jak najprędzej.

Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe użytkownika na mocy prawa albo warunków umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik będzie chciał usunąć te dane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy albo staramy się zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu świadczenia Usług Eurosport). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz użytkownika, przy czym powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.

Przysługujące użytkownikowi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo żądać od nas zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, nawet jeśli takie przetwarzanie jest konieczne w naszym prawnie uzasadnionym interesie (na przykład jeśli przetwarzanie jest konieczne w celach komercyjnych w ramach prowadzonej przez nas działalności), łącznie z dokonywanym przez nas profilowaniem, które ma na celu przesyłanie spersonalizowanych ofert, polecanie określonych produktów oraz przesyłanie podobnych treści. Rozpatrzymy wszelkie wnioski użytkownika i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (i każdorazowo w okresie wymaganym na mocy obowiązujących przepisów prawa). Proszę też jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach określone Dane osobowe mogą być wyłączone z możliwości złożenia takiego żądania.

Przysługujące użytkownikowi prawo do uniemożliwienia nam przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego

Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym w zakresie profilowania wykonywanego przez nas do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklamy ukierunkowanej, należy w dowolnym momencie skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com .

W każdym przypadku będziemy przesyłać wiadomości marketingowe tylko jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na ich otrzymywanie, lecz jeśli użytkownik zmieni zdanie, może z łatwością zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek informacji marketingowych w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych informacjach marketingowych.

Przysługujące użytkownikowi prawo do przekazania danych osobowych innemu przedsiębiorstwu

Jeśli przechowujemy dane osobowe użytkownika za jego zgodą albo w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, użytkownik ma również prawo zażądać od nas przekazania mu przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz, jeśli jest to wykonalne pod względem technicznym, o przekazanie ich innemu przedsiębiorstwu.

Prawo użytkownika do przekazania poleceń dotyczących zarządzania danymi osobowymi użytkownika po jego śmierci

Użytkownik ma prawo do przekazania poleceń dotyczących zarządzania danymi (np. ich przechowywania, usuwania lub ujawniania) po jego śmierci. Użytkownik może zmienić lub odwołać polecenia w dowolnym momencie. Aby przekazać nam polecenia, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com.

Składanie skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi u miejscowego organu ochrony danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

Organ ochrony danych, do którego należy się zwrócić, różni się w zależności od kraju, w którym przebywa użytkownik. Załącznik do niniejszej Polityki prywatności zawiera listę miejscowych organów ochrony danych w krajach EOG, w których działamy.

Kontakt z nami

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z praw wymienionych powyżej, ma pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu traktowania przez nas jego danych osobowych, chce zwrócić się do nas z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub chciałby otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przechowujemy, lub skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com lub listownie pod adresem:

Data Protection Officer [Inspektor ochrony danych]
Privacy Office [Biuro ds. ochrony prywatności]
Eurosport Player
c/o Dplay Entertainment Limited
Chiswick Park Building 2
566 Chiswick High Road
London W4 5YB
Wielka Brytania

albo

Data Protection Office [Biuro ds. ochrony danych]
Privacy Office [Biuro ds. ochrony prywatności]
Eurosport
c/o Eurosport SAS
3 rue Gaston et René Caudron
92798 Issy les Moulineaux Cedex 9
Francja

W piśmie należy podać swój adres do udzielenia odpowiedzi.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez nas lub naszych Usługodawców wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań oraz wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich te informacje zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Kiedy korzystanie z danych użytkownika nie jest już konieczne, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów lub podejmiemy kroki, aby dokonać odpowiedniej anonimizacji danych, tak aby nie można już było zidentyfikować użytkownika na ich podstawie (chyba że musimy zachować dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych albo regulacyjnych, którym podlegamy). Oznacza to, że jeżeli użytkownik nie posiada już skutecznego i ważnego upoważnienia do otrzymywania Usług Eurosport i nie logował się do naszej usługi w ciągu 5 lat, podejmiemy kroki w celu usunięcia lub anonimizacji jego danych osobowych.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe użytkowników są gromadzone za pośrednictwem bezpiecznego serwera. Oprogramowanie bezpiecznego serwera szyfruje przekazywane dane przed przekazaniem ich do nas. Oprócz tego wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony przechowywania i niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu do danych osobowych użytkowników. W ramach środków bezpieczeństwa możemy czasami wymagać przedstawienia dowodu tożsamości przed ujawnieniem danych osobowych użytkownikowi.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na zmianę wymogów prawnych, regulacyjnych albo operacyjnych. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach (w tym o terminie ich wejścia w życie).

Załącznik 1

Wykaz organów ochrony danych (kraje EOG)

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi u miejscowego organu ochrony danych na terenie EOG, jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

Miejscowe organy różnią się w zależności od kraju. Poniżej znajdują się informacje na temat organów ochrony danych w krajach EOG, w których działamy.

Kraj

Organ ochrony danych osobowych

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Witryna internetowa: http://www.dsb.gv.at/

Belgia

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Witryna internetowa: http://www.privacycommission.be/

Bułgaria

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Witryna internetowa: http://www.cpdp.bg/

Chorwacja

Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr lub info@azop.hr
Witryna internetowa: http://www.azop.hr/

Cypr

Komisarz ds. Ochrony Danych Osobowych
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Witryna internetowa: http://www.dataprotection.gov.cy/

Czechy

Biuro Ochrony Danych Osobowych
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Witryna internetowa: http://www.uoou.cz/

Dania

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Witryna internetowa: http://www.datatilsynet.dk/

Estonia

Estoński Inspektorat Ochrony Danych (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Faks +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Witryna internetowa: http://www.aki.ee/en

Finland

Biuro Rzecznika Ochrony Danych
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Witryna internetowa: http://www.tietosuoja.fi/en/

Francja

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
Witryna internetowa: http://www.cnil.fr/

Niemcy

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Witryna internetowa: http://www.bfdi.bund.de/

W Niemczech kompetencje w zakresie obsługi skarg są podzielone pomiędzy różne nadzorcze organy ochrony danych.
Właściwe organy można znaleźć na liście dostępnej pod adresem
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Grecja

Grecki Urząd Ochrony Danych
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Faks +30210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Witryna internetowa: http://www.dpa.gr/

Węgry

Węgierski Komisarz ds. Ochrony Danych
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Witryna internetowa: http://www.naih.hu/

Islandia

Islandzki Urząd Ochrony Danych
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Witryna internetowa: https://www.personuvernd.is/

Irlandia

Komisarz ds. Ochrony Danych
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Telefon lokalny: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Witryna internetowa: http://www.dataprotection.ie/

Włochy

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
e-mail: garante@gdpt.it
Witryna internetowa: http://www.garanteprivacy.it/

Łotwa

Państwowy Inspektorat Danych
Dyrektor: Pani Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Witryna internetowa: http://www.dvi.gov.lv/

Liechtenstein

Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Witryna internetowa: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Litwa

Krajowa Ochrona Danych
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Witryna internetowa: http://www.ada.lt/

Luksemburg

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Witryna internetowa: http://www.cnpd.lu/

Malta

Biuro Komisarza Ochrony Danych
Komisarz Ochrony Danych: Pan Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Witryna internetowa: http://www.dataprotection.gov.mt/

Holandia

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Witryna internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Norwegia

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no

Witryna internetowa: https://www.datatilsynet.no/English/

Polska

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Tel. +48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Witryna internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Portugalia

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Witryna internetowa: http://www.cnpd.pt/

Rumunia

Krajowy Organ Nadzorczy ds. Przetwarzania Danych Osobowych
Prezes: Pani Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Witryna internetowa: http://www.dataprotection.ro/

Słowacja

Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Faks: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Witryna internetowa: http://www.dataprotection.gov.sk/

Słowenia

Komisarz ds. Informacji
Pani Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Faks +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Witryna internetowa: https://www.ip-rs.si/

Hiszpania

Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 35 17
e-mail: internacional@agpd.es
Witryna internetowa: https://www.agpd.es/
Oraz: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Szwecja

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Faks +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Witryna internetowa: http://www.datainspektionen.se/

Wielka Brytania

Biuro Komisarza ds. Informacji
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Witryna internetowa: https://ico.org.uk

Załącznik 2

AUSTRIA (AT)

BELGIA (BE)

BUŁGARIA (BG)

CZECHY (CZ)

DANIA (DK)

WYSPY OWCZE (FO)

GRENLANDIA (GL)

FINLANDIA (FI)

FRANCJA (FR)

GUJANA FRANCUSKA (GF)

POLINEZJA FRANCUSKA (PF)

GWADELUPA (GP)

MARTYNIKA (MQ)

MAJOTTA (YT)

MONAKO (MC)

NOWA KALEDONIA (NC)

REUNION (RE)

SAINT PIERRE I MIQUELON (PM)

NIEMCY (DE)

GRECJA (GR)

WĘGRY (HU)

IRLANDIA (IE)

IZRAEL (IL)

PAŃSTWO WATYKAŃSKIE (VA)

WŁOCHY (IT)

SAN MARINO (SM)

LUKSEMBURG (LU)

HOLANDIA (NL)

NORWEGIA (NO)

POLSKA (PL)

PORTUGALIA (PT)

RUMUNIA (RO)

FEDERACJA ROSYJSKA (RU)

ANDORA (AD)

HISZPANIA (ES)

SZWECJA (SE)

SZWAJCARIA (CH)

TURCJA (TR)

WIELKA BRYTANIA (GB)

GIBRALTAR (GI)

GUERNSEY (GG)

WYSPA MAN (IM)

JERSEY (JE)

WALLIS I FUTUNA (WF)

ALBANIA (AL)

ARMENIA (AM)

AZERBEJDŻAN (AZ)

BIAŁORUŚ (BY)

BOŚNIA I HERCEGOWINA (BA)

CHORWACJA (HR)

CYPR (CY)

ESTONIA (EE)

GRUZJA (GE)

ISLANDIA (IS)

KAZACHSTAN (KZ)

ŁOTWA (LV)

LIECHTENSTEIN (LI)

LITWA (LT)

MACEDONIA (MK)

MALTA (MT)

MOŁDAWIA (MD)

CZARNOGÓRA (ME)

SERBIA (RS)

SŁOWACJA (SK)

SŁOWENIA (SI)

UKRAINA (UA)

BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (IO)

FRANCUSKIE TERYTORIA POŁUDNIOWE (TF)

WYSPA ŚWIĘTEJ HELENY (SH)