Eurosport

Polityka prywatności

Polityka prywatności

12/10/2016 17:26Zmieniono 25/01/2018 18:48

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie o naszych prawach i obowiązkach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania Twoich danych, aby odwiedzanie i korzystanie z naszych Serwisów było dla Ciebie jak najlepszym doświadczeniem.

Zawarte tu informacje stanowią uzupełnienie ogólnych warunków użytkowania („OWU”), a znaczenie terminów rozpoczynających się wielką literą zostało zdefiniowane w OWU.

RAMY PRAWNE

Przestrzegamy europejskich i francuskich norm dotyczących ochrony przetwarzania danych o charakterze osobistym dotyczących osób fizycznych oraz swobodnego przepływu tych danych.

Teksty referencyjne:

francuska ustawa „Informatyka & Swobody” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. wraz ze zmianami, transponująca Dyrektywę europejską 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. o ochronie danych osobowych i życia prywatnego;

francuska ustawa „o zaufaniu w gospodarce cyfrowej” („ZGC”) nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. (art. L. 33-4-1 Kodeksu pocztowego i telekomunikacyjnego oraz art. L. 121-20-5 Kodeksu konsumenta) włączająca do prawa francuskiego Dyrektywę 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. o handlu elektronicznym oraz Dyrektywę 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych i życia prywatnego w łączności elektronicznej, zmienioną Dyrektywą 2009/136/WE z dnia 9 listopada 2009 r.; oraz

ustawa francuska o „Republice cyfrowej” nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r.

Każde przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Eurosport i/lub jej filię jest przedmiotem deklaracji składanych przed francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych: Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód – CNIL – www.cnil.fr.

Polityka ta nie ma zastosowania do usług świadczonych przez jakiekolwiek podmioty trzecie: firmy prywatne, będące lub niebędące partnerami spółki Eurosport, organy administracyjne i sądowe.

Jeśli odwiedzasz Serwisy lub z nich korzystasz, Eurosport może gromadzić i wykorzystywać dane na Twój temat: dane, które wprowadzasz (I) oraz dane z przeglądarki zbierane za pośrednictwem plików „cookies” (II).

I. TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje umożliwiające – bezpośrednio lub pośrednio – identyfikację lub rozpoznanie Ciebie jako osoby fizycznej. Może to być Twoje nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP komputera, numer telefonu, numer karty płatniczej, zdjęcie, filmy wideo, komentarz zawierający jakiekolwiek koordynaty, osobisty i poufny login i hasło itd.

Jeśli korzystasz z dostępu do naszych Serwisów, niezbędne może okazać się wprowadzenie danych osobowych, na przykład w przypadku, gdy:

tworzysz konto, aby zostać członkiem Społeczności Eurosport;

zapisujesz się do newslettera;

subskrybujesz jeden z naszych Serwisów;

uczestniczysz w organizowanym przez nas konkursie;

bierzesz udział w sondażu;

przesyłasz komuś link lub zawartość jednego z naszych Serwisów itd.

Wprowadzenie takich danych może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych Serwisów.

Może to mieć na celu:

utworzenie konta i zarządzanie nim;

korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

kontaktowanie się w celach informowania o ewentualnych wygranych w konkursach;

odpowiadanie na żądania;

informowanie o świadczonych usługach;

ustalanie statystyk wejść na różne podstrony Serwisu;

potwierdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami w przypadku umieszczania lub pobierania treści (forum internetowe, powiadomienia, pobieranie elementów cyfrowych itd.);

identyfikację w przypadku nadużyć w korzystaniu z Serwisu.

Kto może wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Eurosport

Podczas rejestracji w Serwisach gromadzone są Twoje dane osobowe. Dane osobowe przeznaczone są dla spółki Eurosport i w niektórych przypadkach mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Nasza strona internetowa może niekiedy zawierać linki do stron internetowych sieci partnerskich, reklamodawców i jednostek powiązanych. Korzystając z linku do takiej strony, należy mieć na uwadze, iż każda ze stron internetowych posiada własną politykę prywatności i nie mamy wpływu na sposób, w jaki może ona wykorzystywać pozyskane dane osobowe. Należy zapoznać się z polityką prywatności danej strony internetowej przed przekazaniem swoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Eurosport w celu:

dostarczania usług w ramach Serwisu, do którego się zapisałeś oraz:

przekazywania wszelkich istotnych informacji z wykorzystaniem udostępnionych danych,

przekazywania informacji o świadczonych w ramach Serwisu usługach,

potwierdzenia przyjęcia próśb, zapisów do Serwisu, a także wykonania, rozliczenia lub zakończenia świadczenia usług;

informowania o aktualnościach w ramach naszego Serwisu, naszych ofertach, a także o ofertach podmiotów trzecich, w tym serwisów, do których mógłbyś chcieć się zapisać i które mogłyby Cię zainteresować.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w ww. celu, jeśli poinformujesz nas, iż nie życzysz sobie otrzymywania jakichkolwiek lub wybranych ofert na warunkach opisanych poniżej.

Grupa przedsiębiorstw Eurosport

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe w ramach naszej grupy przedsiębiorstw, w szczególności filiom i spółkom holdingowym w celu umożliwienia dostępu do Serwisu, poznania Twoich preferencji, wysyłania informacji o produktach lub usługach, które mogłyby Cię zainteresować, oraz wykonywania innych czynności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasi dostawcy usług

Podczas świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy innych firm, agentów lub podwykonawców („Dostawcy usług”). Możemy na przykład zatrudniać Dostawców usług do świadczenia usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, usług z zakresu infrastruktury lub IT, aby spersonalizować lub zoptymalizować działanie Serwisu, dostarczyć usługę klientowi, analizować i poprawiać dane (w szczególności dane dotyczące działań użytkowników w Serwisie) oraz przetwarzać i zarządzać danymi z ankiet przeprowadzanych wśród użytkowników. W ramach świadczenia takich usług Dostawcy usług mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Przekazujemy jednak naszym Dostawcom usług wyłącznie informacje niezbędne do działania Serwisu, prosząc ich, by nie wykorzystywali ich w żadnym innym celu. Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy Dostawcy usług, z którymi współpracujemy, dbają o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Nasi partnerzy, jeśli wyrazisz na to zgodę

Podmioty trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

Jeśli przy propozycji otrzymywania ofert od naszych partnerów zaznaczysz właściwe pole lub w inny sposób aktywnie zatwierdzisz wyraźną wolę otrzymywania takich propozycji, Twoje dane zostaną przekazane oferującym je partnerom w celu umożliwienia im wysłania Ci oferty produktów lub usług drogą mailową lub SMS-em.

Każdy partner, wobec którego wyrazisz taką zgodę, będzie mógł przesyłać Ci oferty do czasu, aż poinformujesz go – zgodnie z ustalonymi przez niego warunkami – o chęci zaprzestania otrzymywania od niego ofert drogą mailową lub SMS-em.

Po otrzymaniu zgody partnerzy są w całości odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Należy do nich dostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz respektowanie należnych Ci praw oraz wyrażanych przez Ciebie żądań.

Umocowane prawem podmioty trzecie

W niektórych przewidzianych prawem przypadkach dane osobowe mogą zostać na specjalny wniosek udostępnione umocowanym prawnie podmiotom trzecim:organom sądowniczym, organom administracyjnym, dostawcy internetu lub podmiotom trzecim wysyłającym pliki cookie rejestrowane na Twoim urządzeniu (zewnętrzne firmy reklamowe, inni wydawcy itd.).

Możemy być również zmuszeni do przekazania danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli byłoby to niezbędne do ochrony i/lub obrony praw spółki Eurosport, przestrzegania niniejszych OWU lub do ochrony praw i/lub interesów Twoich lub publicznych pod warunkiem, że będzie to dozwolone prawem.

W przypadku, gdy działalność cyfrowa firmy Eurosport zostanie w części lub w całości sprzedana lub zlecona osobie trzeciej, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Twoich danych osobowych jako wartości sprzedanej, zbytej lub zleconej podwykonawcy.

W jaki sposób uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je i/lub usunąć?

Masz prawo do dostępu, poprawiania, sprzeciwiania się, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych dotyczących Twojej osoby.

Najprostszym sposobem jest przesłanie nam żądania drogą internetową. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz je zmienić lub usunąć:

– z poziomu swojego konta, logując się za pomocą loginu i hasła, w rubryce „Mój profil”;

– pisząc na adres elektroniczny: hello@eurosport.com, wraz ze wskazaniem żądania w taki sposób, aby możliwa była sprawna odpowiedź;

– klikając specjalnie przeznaczony do tego celu link znajdujący się w adresowanej do Ciebie wiadomości.

W przypadku trudności z dostępem, zmianą, usuwaniem informacji dotyczących Twojej osoby zgodnie z opisaną wyżej procedurą, możesz nie zgodzić się na gromadzenie Twoich danych lub zażądać ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych dotyczących Twojej osoby zgromadzonych przez Eurosport.

Możesz przesłać takie żądanie do spółki Eurosport listownie na poniższy adres:

Service Juridique – Digital (Dział Prawny – Cyfrowy)

3, rue Gaston et René Caudron

92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Pisemne żądanie powinno być podpisane i przesłane wraz z kopią dowodu tożsamości zawierającego podpis właściciela. W żądaniu należy zamieścić adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź otrzymasz w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub dwóch miesięcy w przypadku, gdy rozpatrzenie żądania będzie wymagało bardziej zaawansowanych badań, lub w przypadku, gdy Eurosport otrzyma dużą liczbę podobnych żądań.

Uwaga! Przypominamy, że nasi partnerzy są odpowiedzialni za wykorzystywanie danych osobowych oraz za przestrzeganie przysługujących Ci praw, w tym prawa do zaprzestania otrzymywania pochodzących od nich ofert.

W każdej chwili możesz jednak zmienić decyzję, korzystając w tym celu z konta użytkownika w rubryce dotyczącej wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert od podmiotów trzecich. Jeśli zmienisz wybór po zaakceptowaniu otrzymywania ofert od podmiotów trzecich, Twoje dane osobowe nie będą przesyłane naszym partnerom od chwili przetworzenia żądania. Twoje żądanie nie będzie miało jednak rezultatu wstecznego w zakresie danych przekazanych przed złożeniem żądania. W takim przypadku należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych podmiotów trzecich.

W przypadku problemów masz prawo do złożenia reklamacji do Komisji ds. Informatyki i Swobód (CNIL) przez stronę internetową http://www.cnil.fr/.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane przez Eurosport i/lub podwykonawców wybranych przez niego do ścisłej realizacji zobowiązań i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj.: maksymalnie 3 lata w przypadku danych dotyczących „klientów i potencjalnych klientów” według normy uproszczonej nr 48 według Postanowienia nr 2012-209 z dnia 21 czerwca 2012 r.; jeden rok w przypadku danych identyfikacyjnych twórców treści.

Ponadto będą one przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i bez względu na ich rodzaj nie będą w żaden sposób wykorzystywane.

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Dane osobowe zbierane są na zabezpieczonym serwerze. Oprogramowanie bezpiecznego serwera szyfruje pozyskane dane przed przesłaniem ich do nas. Przestrzegamy również procedur bezpieczeństwa mających na celu ochronę przechowywania i rozpowszechniania danych osobowych, w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do nich i zgodny z obowiązującym prawem francuskim w zakresie ochrony danych. Z tego powodu przed przekazaniem informacji o charakterze prywatnym możemy żądać od Ciebie potwierdzenia tożsamości.

II. DANE WYSYŁANE PRZEZ TWOJĄ PRZEGLĄDARKĘ

O co chodzi?

Dane wysyłane przez przeglądarkę internetową nie umożliwiają osobistej identyfikacji, pozwalają jednak na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz.

Są to dane powiązane z działaniem sprzętu (urządzenia końcowego), z którego korzystasz (komputer, smartfon, tablet itd.), zbierane i rejestrowane przez pliki cookie, w zależności od dokonanego wyboru, podczas dostępu do Serwisu i podczas korzystania z niego.

Co to jest plik cookie?

Definicja: cookie to niewielki plik tekstowy tworzony na komputerze przez podmiot trzeci w czasie, gdy przeglądarka łączy się ze stroną internetową korzystającą z plików cookie. Pliki te są wykorzystywane przez przeglądarkę podczas łączenia się ze stroną internetową i pomagają w pełni wykorzystywać jej funkcjonalności i wybierać spośród innych wspólnych funkcjonalności, takie jak loginy, preferencje, ustawienia językowe, motywy. Plik cookie jest wykorzystywany wyłącznie po to, by pomóc przeglądarce właściwie odczytać stronę internetową, nie gromadzi żadnych danych na Twoim komputerze ani nie przeszukuje znajdujących się na nim plików.

Zwykle pliki cookie są przechowywane w komputerze w folderze „cookies”.

Zazwyczaj plik taki zawiera:

* Nazwę serwera strony internetowej, która utworzyła plik cookie.

* Okres ważności pliku cookie – przez jaki okres czasu przeglądarka może wykorzystywać informacje z plików cookie, aby łączyć się ze stroną, która utworzyła te pliki.

* Wartość pliku cookie – jest to informacja unikalna złożona zwykle z wygenerowanego losowo ciągu cyfr.

Serwer, który utworzył pliki cookie, używa wartości pliku cookie do zapamiętywania użytkownika, gdy wraca on na stronę lub gdy przegląda podstrony. Odczytywać i przetwarzać pliki cookie może wyłącznie serwer, który je utworzył.

Źródło: http://www.allaboutcookies.org/fr

Dane z przeglądarki to głównie typ i wersja wykorzystywanej przeglądarki (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera itp.), język przeglądarki zainstalowany na urządzeniu, rodzaj systemu operacyjnego (Windows, Mac Os, Linux itp.), adres IP (Internet Protocol) podłączonego terminala, adres url (zwykle zaczynający się od http://www.) strony internetowej przeglądanej w serwisie przez dane urządzenie końcowe, dane identyfikacyjne i zawartość pliku cookie przechowywana na urządzeniu, data, godzina i czas trwania połączenia urządzenia z danym elementem Serwisu (strona, treść, rubryka, konto użytkownika itd.).

Gromadzenie niektórych danych przeglądania jest niezbędne również do połączenia się z internetem. Jest tak na przykład w przypadku adresu IP urządzenia.

Inne dane przeglądarki w myśl obowiązujących przepisów muszą być przechowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, wykrywania, unikania lub śledzenia każdej próby wrogiego działania lub włamania się bądź każdego przypadku naruszenia OWU lub też w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne żądania umocowanych prawem podmiotów trzecich i informowania ich o danych z przeglądarki i danych osobowych użytkowników Serwisu.

Jest tak w przypadku adresu IP, daty i godziny połączenia terminala, odwiedzanego Serwisu, wyświetlanych i pobieranych treści, klikania na konkretne elementy Serwisu itd.

Wreszcie, rejestrowanie niektórych danych z przeglądarki pomaga nam dopasować Serwis do danego urządzenia i użytkownika i dopasować jego zawartość i wygląd do urządzenia i preferencji użytkownika.

Kto i w jakim celu może zostawiać pliki cookie na Twoim urządzeniu?

Eurosport

Eurosport może zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu w celu zapewnienia właściwego działania różnych funkcji: przeglądania stron Serwisu, optymalizacji i personalizacji dostępnych stron Serwisu.

Zapisywane pliki cookie umożliwiają na przykład:

dostosowanie formatu wyświetlania zawartości i stron Serwisu do używanego urządzenia,

śledzenie przeglądania w celu określenia preferencji użytkownika co do treści,

dostosowanie proponowanych treści w zależności od preferencji określonych na podstawie pozyskanych danych z przeglądarki,

wyświetlanie produktów w koszyku zakupowym,

brak konieczności ponownego wprowadzania wcześniej wprowadzonych danych osobowych.

Gromadzimy dane wysyłane przez przeglądarkę internetową stopniowo, w miarę odwiedzin i korzystania z Serwisu. Dane te przeznaczone są na nasz użytek, mogą być więc wykorzystywane w naszym imieniu przez Eurosport i/lub jego filie i/lub jego podwykonawców zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie zachowania poufności i bezpieczeństwa.

Podmioty trzecie: dostawcy usług, partnerzy, ogłoszeniodawcy, reklamodawcy

Podmioty trzecie mogą zostawiać pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Nie sprawujemy kontroli nad zapisywaniem i wykorzystywaniem plików cookie przez podmioty trzecie i nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystywanie tych plików przez podmioty trzecie. Firmy te mają własną politykę prywatności oraz zasady gromadzenia danych. Należy zapoznać się z polityką prywatności każdej z firm w celu zapoznania się z możliwymi sposobami kontrolowania go.

Znanym nam celem zapisywania plików cookie przez podmioty trzecie jest dostarczanie funkcjonalności dostosowanych do odbiorców oraz personalizacja treści i reklam.

Pomiary: oglądalności, ruchu na stronie, technik przeglądania

Pliki cookies mierzące zainteresowanie odwiedzających są zapisywane przez partnerów-podmioty trzecie lub podwykonawców w celu uzyskania informacji o przeglądanych stronach. W szczególności umożliwiają one:

zdobycie informacji o sposobie, w jaki trafiłeś na stronę, oraz odtworzenie ścieżki, jaką na nią trafiłeś,

zliczenie liczby urządzeń łączących się z Serwisem, stroną w danej witrynie internetowej, zawartością Serwisu – przede wszystkim w celu ulepszania proponowanych treści,

ustalenie statystyk ruchu na stronie i/lub zmian,

zapewnienie płynności rozliczeń z partnerami (SEM, jednostki powiązane, reklamodawcy) Serwisu,

dostęp do konta użytkownika.

Narzędzia te wykorzystują technologie umożliwiające śledzenie użytkowników na stronie i przypisanie referera lub kampanii do unikalnego loginu.

Przyciski społecznościowe

Umożliwiamy udostępnianie treści zawartych w Serwisie innym osobom lub upublicznianie bądź polecanie przeglądanych treści za pośrednictwem funkcji typu „Udostępnij” (Facebook, Google+), „Podaj dalej” (Twitter), przesyłania e-mailem itd.

Jeśli masz już konto na Facebooku, wystarczy kliknąć właściwy przycisk, np. „Facebook Connect”, aby nastąpiło automatyczne wstępne wypełnienie formularza rejestracyjnego Eurosport informacjami udostępnionymi uprzednio portalowi społecznemu Facebook.

W takim przypadku Eurosport utworzy konto połączone z serwisem zewnętrznym (Facebook, Twitter lub Google) w celu (i) gromadzenia informacji zebranych podczas odwiedzania przez Ciebie stron na naszych portalach społecznościowych (na przykład strona Eurosport na Facebooku) lub (ii) korzystania z ich funkcji uwierzytelniających.

Utworzenie takiego konta jest regulowane zgodnie z niniejszymi OWU oraz warunkami użytkowania wydanymi przez odpowiedni podmiot trzeci. Z tego tytułu Eurosport nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych osobowych podczas odwiedzania tych stron internetowych, należy zapoznać się z polityką prywatności każdej z tych stron.

Banery reklamowe

Pliki cookies mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu poprzez powierzchnię reklamową w naszych Serwisach.

Pliki cookie mogą być zapisywane na poziomie treści promocyjnych umieszczonych w obszarach reklamowych przez samych reklamodawców lub przez ich dostawców usług („3rd party adserving”, na przykład agencje doradztwa komunikacyjnego, firmy zajmujące się mierzeniem oglądalności, podmioty świadczące usługi reklamowe itd.): takie pliki cookie są powiązane z treścią reklamową zamieszczoną przez reklamodawcę.

Oto najważniejsze powody, dla których reklamodawcy wykorzystują pliki cookie:

zliczanie liczby wyświetleń treści promocyjnych publikowanych w naszych obszarach reklamowych, rozpoznawanie wyświetlanych w ten sposób reklam oraz obliczanie należnych właściwym podmiotom z tego tytułu sum (agencje komunikacyjne, agencje reklamowe, nośniki publikacji),

prowadzenie statystyk,

zbieranie informacji o wejściach na stronę dotyczących urządzeń końcowych, łączących się z Serwisami oraz np. ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy, co umożliwia ukazywanie się reklam w ustalonej kolejności,

rozpoznawanie urządzenia przy kolejnych wejściach na dane strony podmiotów trzecich lub serwisów, w których ci sami reklamodawcy lub podmioty trzecie również używają plików cookie, co pozwala dostosować te strony internetowe i serwisy podmiotów trzecich lub treści reklamowe, które rozpowszechniają, do wejść na strony z urządzenia, które jest im już znane,

określenie, czy dana kampania reklamowa odniosła pożądany skutek dzięki śledzeniu ruchu użytkowników (czy kliknęli treści reklamowe, czy odwiedzili stronę reklamodawcy po obejrzeniu reklamy w Serwisie).

Pliki cookie mogą być również zapisywane z obszaru reklamowego przez firmy zarządzające obszarem reklamowym na naszych stronach: firmy reklamowe. Pliki cookie umożliwiają takim firmom:

dokonywanie obliczeń niezbędnych do rozliczeń z różnymi podmiotami mającymi prawo do osiągania korzyści z reklam, a także prowadzenie statystyk,

dostosowanie zarządzanych przez nich obszarów reklamowych do ustawień wyświetlania, w zależności od używanego urządzenia,

dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych w obszarach reklamowych w zależności od odwiedzanych przez urządzenie stron oraz od lokalizacji urządzenia,

dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych w obszarach reklamowych w zależności od odwiedzanych przez urządzenie stron internetowych podmiotów trzecich.

Długość życia (czas istnienia) plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie, między innymi:

Cookies sesyjne (tymczasowe): są tworzone w pamięci przeglądarki w sposób tymczasowy podczas odwiedzania danej strony i są automatycznie usuwane po jej opuszczeniu.

Stałe cookies: w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookies są one reaktywowane podczas ponownego wejścia na daną stronę i pozostają w pamięci przeglądarki aż do ich wygaśnięcia (zwykle jest to okres 12 miesięcy).

Cookies zabezpieczone: jest to kategoria plików cookie wysyłanych przez szyfrowane połączenie HTTP. Podczas zapisywania pliku cookie system ochrony informuje przeglądarkę, że plik taki powinien być odsyłany do aplikacji poprzez połączenie szyfrowane.

Cookies zewnętrzne: pliki cookie podmiotów zewnętrznych instalowane na dysku twardym przez stronę internetową z domeny innej niż ta, którą właśnie odwiedzasz (na przykład jeśli zawartość strony internetowej lub reklam stanowi domenę zewnętrzną). Zewnętrzne pliki cookies są instalowane po to, by taka strona mogła później znaleźć dane na Twój temat. Pliki takie instalowane są przez podmioty trzecie i nie mamy żadnego wpływu na to, w jaki sposób są one instalowane.

Cookies wewnętrzne: umożliwiają serwerom rozpoznanie CSRF, co zapewnia pewien stopień zabezpieczenia przeciw próbom fałszowania stron. Pliki cookies z tej samej strony są różne dla różnych typów przeglądarek.

Możesz sprawdzić sposób instalowania tych plików na swoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki (patrz niżej).

Jak zaakceptować lub odrzucić zapisywanie plików cookie na urządzeniu?

Można zezwolić, odmówić lub wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. W przypadku, gdy wyłączasz pliki cookie zapisane wcześniej na urządzeniu, nie będą one dłużej aktywne, jednak znikną z przeglądarki dopiero po okresie ich przechowywania. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookies może uniemożliwić pełen dostęp do części Serwisu lub wpływać na funkcjonowanie, wydajność i personalizację usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Możesz dokonać wyboru i poprzez przeglądarkę zmienić ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami:

Konfiguracja każdej przeglądarki odbywa się inaczej. Należy postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej wskazówkami wydawcy przeglądarki (linki dostępne na dzień aktualizacji niniejszej polityki prywatności):

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari:

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=pl_PL

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Jeśli korzystasz z przeglądarki Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że w ustawieniach przeglądarki zaznaczyłeś zgodne ze swoimi preferencjami opcje.

Przyciski społecznościowe

Polityka ochrony danych dostawców sieci społecznościowych powinna umożliwiać dokonanie wyboru w sieciach społecznościowych, w szczególności ustawienie używanego w każdej z sieci konta.

Więcej informacji

Na poniższych stronach internetowych znajdziesz więcej informacji oraz narzędzi do zarządzania plikami cookies.

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/

https://www.ghostery.com/fr/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/